Vad kostar fjärrvärme?

För enfamiljsvillor

Anslutning:
59 000:- (ingår 20 m grävning)
Rörlig avgift:
0,66:- /kWh
årsavgift:
4 000:- /år

För en villa som förbrukar ca 20 000 kWh/år blir årskostnaden
ca 17 200:-.

I anslutningspriset ingår värmeväxlare och urkoppling av befintlig anläggning.

Priserna gäller för närvarande och inkluderar mervärdesskatt. Vid grävning mer än 20 m lämnas separat pris.

I övrigt gäller "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme"

Jämförelsepriser fjärrvärme

Tabellen nedan visar typexempel på fjärrvärmekostnader för småhus.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:3).

Årlig förbrukning i kWh
Total kostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
15 000
13 750
4 000
9 750
20 000
17 000
4 000
13 000
30 000
23 500
4 000
19 500
40 000
30 000
4 000
26 000

För företag

För företag lämnas separat anbud.

I övrigt gäller "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme".
Se extern länk.

Upp

website tonight analytics