Miljö

För miljön är det bättre att värmeproduktionen sker i tekniskt avancerade och effektiva anläggningar. Dels för att uppnå en hög verkningsgrad och dels för att kunna arbeta med så effektiv rening av utsläppen som möjligt.

Du slipper illaluktande och miljöförstörande eldning i ditt område och minskade bränsletransporter på gator och vägar.

Rent och snygg i pannrummet blir det också, inget oljud från oljebrännare eller oljespill.

Vill du veta mer om fjärrvärme kan du gå till Svensk fjärrvärmes-, Konsumentverkets och Energimyndighetens hemsida.
Länkarna finner du till höger.

Vår målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt använda biobränsle, dvs flis, pellets och spån. Sett under år 2009 så var bioandelen för våra verk ca 94%.
Det innebär en förbättrad miljö för hela samhället.

 

website tonight analytics