Organisation

 

Anders Frimert   Kontaktperson 070-288 88 00
Martin Edblad
Driftchef
0696-104 40

Styrelse

Anders Frimert Styrelseordförande
Elisabet Yngström Vice Styrelseordförande
Anders Ljung Ledamot
Pether Nylander Ledamot
Sigvard Backlund Ledamot
   
Johan Palmquist Ersättare
Fredrik Södergren Ersättare
Gudrun Wikén Ersättare
Karl Borglund Ersättare
Lennart Raswill Ersättare
Ragunda | Foto: Ann-Marie Stålgren

website tonight analytics