Ragunda Energi & Teknik AB

Den 16 januari 2009 förvärvade Ragunda kommun värmeanläggningarna i kommunen från Vattenfall.
Ragunda Energi & Teknik AB (RetAB) bildades den 1 april 2009.

I verksamheten ingår 7 produktionsanläggningar:
-
Hammarverket
-
Björkhammar
-
Stuguverket
-
Bergegården
-
Järåskolan
-
Torget Bispgården
-
BTS Bispgården

Postadress: Box 150, 840 70 Hammarstrand
Besöksadress: Centralgatan 10
Telefon: 0696-68 20 00
E-mail: info@retab.net
Org.nr: 556775-5920


website tonight analytics